پرفروش ترین‌ ها

  • سیاه‌دانه، یا شونیزگیاهی یک ‌ساله و گلدار و بومی جنوب غربی آسیااست. در ایراناین گیاه به‌ویژه در اراکو اصفهانبه فراوانی می‌رویداز دانهٔ این گیاه به عنوان دارواستفاده می‌شود. سیاه‌دانه از راستهٔ گل‌های ساعت (Ranunculales) و تیرهٔ آلالگان (Ranunculaceae) است. دانه‌اش دارای اثر قاعده‌آور، ضد کرم، ضد باکتری، مسهل و زیادکننده ترشحات شیر است.  

    170,000 ریال موجود
    بیشتر
    موجود

لیست مقایسه محصولات

انصراف