پست های داغ

last video Posts

خواص روغن بادام تلخ

خواص روغن بادام تلخ

پنجاه درصد از روغن استخراج شده از بادام تلخ (که از لحاظ علمی به آن آمیگدالوس کمونیس وار. آمارا می‌گویند) حاوی سه ماده‌ی اصلی تشکیل دهنده به نام‌های بنزآلدهید،گلیکوزید آمیگدالین، و هیدروژن سیانید (که به آن اسید هیدروسیانیک یا اسید پروسیک نیز می‌گویند) است