شرایط و ظوبط استفاده

قانون 1

به دلیل خوراکی و آرایشی و بهداشتی بودن محصولات امکان استرداد محصولات و برگرداندن آن وجود ندارد.

قانون 2

فقط در حالتی که تسویه حساب انجام شده باشد کالا ارسال خواهد شد و هر کالا طبق زمان مندرج در توضیحات کالا به مصرف کننده خواهد رسید.

قانون 3

قیمت های سایت با قیمت های اتیکت روی محصول هماهنگ است.